Blog Image

Anslagstavlan

.

Med vår anslagstavla håller vi våra hyresgäster och "staketgrannar" uppdaterade om vad som är på gång på Vintersbo Herrgård (tidigare Stäk). Det kan gälla båthamnen, jakt- och fiske, jord- och skogsbruk eller stuguthyrning.

Hamnkaptenen informerar

Hamnkaptenen informerar Posted on Thu, September 23, 2021 15:31

Trivselreglerna syftar till att upprätthålla en säker och trivsam hamn. Dessa 13 enkla regler, tillsammans med allmänna villkor, gäller för Stäks båthamn.

1. Båtägare skall ha adekvata sak- och personförsäkringar

2. Båten skall förtöjas och motorn låsas enligt försäkringsbolagets anvisningar

3. Brygga skall anläggas i enlighet med Allmänna Villkor.

4. Visa hänsyn till dina båtgrannar då du kör in i och ut från ån

5. Det är inte tillåtet att använda bildäck som fendrar

6. Båtägaren ansvarar för att hålla sin båtplats ren och prydlig. Skräp och avfall får inte slängas i vassen

7. Båtvagn kan tillfälligt parkeras på parkeringsplatsen enligt hamnkaptenens anvisning

8. Det är inte tillåtet att förvara sin båt på land i hamnområdet. Vinterförvaringsplatser tillhandahålls av vintersboherrgard.se. Kontakta hamnkaptenen.

9. Om båt står på trailer på vår vinterförvaring så skall kulan låsas med ett godkänt lås

10. Gasol, batterier och bensin och annat brandfarligt får inte hållas i magasinen i samband med vinterförvaring

11. Brister och incidenter rapporteras snarast till hamnkapten

12. Parkera bilen på parkeringsplatsen så att din bil inte står i vägen för grannbilen

13. Använd endast östersjöanpassad bottenfärg.Status 2020-06-22

Våra planer Posted on Mon, June 22, 2020 19:25

Vi ligger bra till med våra aktiviteter och har gjort mer en planerat. Detta är läget:

1. Renoverat 4 bryggor och byggt en ny
2. Grusat båtrampen. Tyvärr är det dåligt inflöde av rampavgifter som gör att vårt arbete med båtrampen inte betalar sig!
3. Städat upp stranden mor Stäkviken /Wintersboviken
4. Färdigställt vägen till Johannelund
5. Grusat stigen mellan Sjöberga och Lilla Hummelvik
6. Påbörjat målningen av ladan
7. Planterat 4000 granplantor på hygget vid Bugaviken
8. Transporterat bort granar som var angripna av granbarkborr
9. Tagit hand om ca 20 rotvältor. Lika många kvarstårStatus 2020-04-04

Våra planer Posted on Sat, April 04, 2020 18:24

Vi följer våra planer och hinner med mera än vi räknat med.

  1. Granarna som var angripna av granbarkborr är avlägsnade
  2. Vi har renoverat fyra bryggor
  3. Vägen till Johannelund är nästan klar
  4. Arbetet med att iordningställa vägen mellan Sjöberga och Lilla Hummelvik påbörjas under påsken

Vi öppnar hamnen inför årets båtsäsong och skall då hinna städa upp längs ån och utföra diverse markarbeten….Våra planer för 2020

Våra planer Posted on Sat, October 12, 2019 07:17

Våra planer för 2020 är spikade och det handlar övergripande att fortsätta med det vi gör redan idag.

Så fort vädret tillåter så skall vi ta hand om granar som drabbts av granbarkborr. Vi har klarat oss reltivt lindrigt eftersom det i dagsläget handlar om 30-talet granar.

Under våren skal vi renovera fyra bryggor. Vi har även satt ner foten vad gäller nyplantering av skog –  3e gången gillt efter 3 torra vårar/somrar.  På våren skall vi plantera blandskog och på mindre ställen blir det ädelträd.

Sedan är det röjning, röjning och röjning som gäller ….

Sist men inte minst så bli det en hel del markarbeten i Sjöberga, Vintersbo-korset samt åkanten vid Rönö å. Vi skall även försöka hinna med att grusa skogsvägen till Johannelund.

StefanService av motor

Hamnkaptenen informerar Posted on Thu, September 05, 2019 21:13

Nytt för denna höst är att vi har börjat serva motorer. All service utförs av Holma Maskin i vår nybyggda lada. Holma Maskin har en lång erfarenhet av service av traktorer, skotare, skördare och båtmotorer varför vi känner oss trygga i valet av Holma Maskin. Vårt program finner du på vår hemsida under fliken “båthamn” i dokumentet priser. Service beställer du genom att skick ett meddelande genom vårt kontaktformulär eller genom att maila info@vintersboherrgard.se.

Mottagandet har överträffat alla våra förväntningar och den 11 september skall de första motorerna servas och konserveras inför vintern.

StefanRenovering av bryggor

Hamnkaptenen informerar Posted on Thu, March 07, 2019 07:51

Nu har den tredje fasen av bryggrenoveringen påbörjats. I första hand renoveras en handfull bryggor från gropen mot bron. Dessa har ju varit näst intill livsfarliga och har inte precis varit någon prydnad.

Vi fortsätter konstruktionen enligt gammal mall, vilket bland annat innebär att åkanten stabliseras med de 6 pålar som vi trycker in i leran. Självfallet använder vi bara miljöanpassat material.

KerstinPlaner inför 2019

Våra planer Posted on Sat, December 15, 2018 07:31

2019 kommer vi att forstta gneta – dock med fokus på hamnverksamheten. Vi har för avsikt att renovera 7 bryggor samt renovera magasinen för båtförvaring. Vi fortsätter även att jobba med säkerhetsfrågor.

I skogen fortsätter vi att röja och släpa ris samt plantera på hyggen.

För vår egen privata räkning så bygger vi en maskinhall, vilket kommer att frigöra utrymme i magasinen.

Det blir mao full fart även under 2019.God Jul och Gott Nytt 2019

Notisar Posted on Sat, December 15, 2018 07:25

God Jul och Gott Nytt År önskas alla våra kunder, samarbetspartners och staketgrannar.

Vi har som tradition att i stället för att skicka julkort donera medel till hjälporganisationen “Hand in hand” eftersom vi tycker att verksamheten är sund och speglar våra värdringar.Next »